Min nytårsdrøm

Jeg håber på, der kommer en dag, hvor verden bliver endnu lysere end den allerede er. Hvor alle mennesker behandler hinanden pænt og vi passer på naturen og lever i ydmyghed og pagt med dens skønhed og storslåethed. Hvor vi har sunde, stærke, naturlige relationer til vores børn og til de mennesker, som er eller bliver vores sande familie.

Hvor alle mennesker ser hinanden for dem de er, og ikke lader holdninger, syn og adfærd styre af mindreværd, jalousi, forsmåethed, vrede, svigt og gamle traumer. En verden så tryg, at den ikke behøver opfostre mennesker så svigtede, at de bliver følelsesmæssigt afskårede psykopater, der afhængigt af hvem de er, enten skader deres egne børn, dræber børnene i ånden og gør dem tavse ved at slukke deres lys og fratage dem muligheden for at udtrykke sig, så børnene enten går tabt eller skal bruge hele deres voksenliv på at rekreere. Eller endnu mere synligt ødelægger de ikke bare deres børn i det skjulte, men går ud og fysisk slår andre ihjel, eller ødelægger hele befolkninger, fordi de bliver magtfulde.

Jeg håber på en verden, hvor vi ikke vender det blinde øje til i magelighed, når det handler om at beskytte naturen og arbejde herimod at blive mere bæredygtige samfundsborgere.

Jeg håber på, forældreskab, hvor man lytter til børnene, tror på børnene og ikke fejer deres udtryk og følelser af vejen, som noget vrøvl, forvirring eller sågar som barnets forsøg på, at snøre de voksne for at opnå noget. Som var børn en race af underudviklede væsner, som måske en dag opnår ret til at føle noget, mene noget og blive taget seriøst.

Børn er rene sjæle i kontakt med sig selv, og oftest tusind gange klogere end de voksne. Hvis man lytter til dem, får man sandheden at høre. Omend den nogle gange er ilde hørt.

Forældrenes opgave består i grove træk i ikke at spolere det perfekte som barnet allerede er. Vores opgave er ikke at banke fornuft ind i denne stupide befolkningsgruppe, så vi en dag, hvis vi er heldige kan gøre dem til hæderlige mennesker.

Jeg håber på sådan en verden.
Tak for mønsterbrydere, modige mænd og kvinder, der mener noget, der gør verden lysere, selvom man ofte kan blive latterliggjort eller blive tillagt forkerte intentioner eller få ens ord fordrejet, når man prøver at gøre verden bedre.

Men er heldigvis taknemmelig for alt det gode, der allerede er i denne smukke verden 🌍

Godt nytår til alle. Og må alle få deres lyseste ønsker opfyldt.